Voorweg 38. 2391AD Hazerswoude-Dorp

Algemene huurvoorwaarden

Toepassing.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten tot de vakantieboerderij De Veenderij gelegen aan de Voorweg 38 2391 AD Hazerswoude-Dorp. 
 • In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de persoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantieboerderij. 
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 

Reserveringen

 • De vakantieboerderij is te huur voor personen boven de 30 jaar en is niet te huur voor fuiven en feesten. De vakantieboerderij biedt een verblijfplaats voor 10-12 personen. Baby’s en peuters in het gezelschap worden meegeteld in het totale aantal personen. De verhuurder behoudt het recht
  om te allen tijde zonder reden van opgaaf een reservering te weigeren. 
 • Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u een bevestiging met de algemene huurvoorwaarden, de factuur en het formulier ‘Lijst persoonsgegevens’.
 • U wordt verzocht door de verhuurder om te controleren of alle gegevens correct zijn. Wanneer dit niet het geval is, dient u zo spoedig mogelijk contact met de verhuurder op te nemen. 
 • De overeenkomst betreft de verhuur van vakantieboerderij De Veenderij is van recreatieve aard en is daarom kort van duur. 

Betalingen

 • Betalingen dienen te geschieden via de bank.
 • Binnen twee weken na het boeken dient u 40% van het factuurbedrag van de huursom als aanbetaling te voldoen. Het resterende deel van het factuurbedrag dient u 6 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
 • Wanneer de reservering binnen een maand voor de aankomstdatum ligt, dient u de factuur volledig te hebben voldaan.
 • U accepteert de algemene huurvoorwaarden en bevestigt u deze te hebben gelezen bij het voldoen van de aanbetaling of de betaling van de volledige factuur.
 • Bij een niet tijdige betaling, zoals hierboven staat vermeld, behoudt de verhuurder het recht om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 • Bij de huurder wordt een borg in rekening gebracht, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meeste ruime zin van het woord. De borg zal worden teruggestort op de rekening die gebruikt is bij de betaling van de huursom of op een andere (door huurder) aangegeven rekening.
  De kosten van eventuele schade zullen van de borg afgetrokken en het restant teruggestort worden op de door u aangegeven rekening.
 • De borg zal op de factuur vermeldt staan. Wanneer de borg niet is voldaan, krijgt de huurder geen toegang tot de vakantieboerderij.
 • De huurder dient zelf in het bezit te zijn van een aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering. 

Wijzigingen

 • Indien de huurder na het tot stand komen van de boeking toch een wijziging wenst aan te brengen, dient dit per mail of telefonisch in overleg met de verhuurder te geschieden. Op deze manier kan gekeken worden of de mogelijkheid er is om aan uw wens te voldoen. 
 • Indien de huurder na het tot stand komen van de boeking de verblijfsperiode wenst te wijzigen naar een andere verblijfsperiode, gelden de annuleringbepalingen (zie hieronder).

Annulering

 • Een annulering dient altijd schriftelijk per post of per e-mail welkom@de-veenderij.nl te geschieden. 
 • Bij annulering meer dan 12 maanden voor de dag van aankomst bent u 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 6 tot 12 maanden voor de dag van aankomst bent u 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor de dag van aankomst bent u 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de dag van aankomst bent u 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 2 maanden voor de dag van aankomst bent u 95% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Bij annulering op of na de dag van aankomst bent u 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Wanneer de annulering afkomstig is vanaf verhuurders kant, dan zullen alle betaalde gelden gerestitueerd worden. 

Ontvangst op De Veenderij

 • De sleutel van de vakantieboerderij zal persoonlijk aan u overhandigd worden door de verhuurder of de door de verhuurder aangewezen persoon. Een andere mogelijkheid is het ophalen van de sleutel uit sleutelkastje. Deze is geplaatst tegenover de voordeur van de vakantieboerderij onder de
  buitenlamp. 
 • Het dupliceren van de sleutel van de vakantieboerderij is verboden. Indien er geconstateerd wordt dat deze regel overtreden is, wordt een boete van €200 opgelegd. Deze boete is exclusief de werkelijkheid voor het vervangen van alle sloten van de vakantieboerderij. 
 • De huurder dient zich bij aankomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en in het bezit te zijn van het volledig ingevulde formulier ‘Lijst persoonsgegevens’. Dit formulier wordt na reservering naar u toegestuurd via de mail. Indien u bij aankomst niet in het bezit bent van een
  geldig legitimatiebewijs en/of het formulier niet volledig is ingevuld, zal het verblijf aan de vakantieboerderij geweigerd worden.
 • Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen aanwezig zijn dan tijdens de reservering aangegeven zijn en dit geschied zonder toestemming van de verhuurder, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht door de verhuurder.

Verblijf op De Veenderij

 • Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10:00 uur.
 • Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. 
 • Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. 
 • De huurder dient tijdens het gehele verblijf aanwezig te zijn, tenzij anders is afgesproken. 
 • De huurder en andere gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goede huurders en buren te gedragen. Dit betekent dat geluidsoverlast en/of hinder voor omwonenden door toedoen van de huurder niet toegestaan zijn. 
 • Het overmatig gebruik van alcohol wordt niet getolereerd op de vakantieboerderij. Eveneens geldt er een zerotolerance beleid op het gebruik van soft en/of hard drugs. Bij constatering van overtreding van één van deze regels kan het verblijf op de vakantieboerderij De Veenderij vroegtijdig afgebroken worden door de verhuurder. 
 • De vakantieboerderij is rookvrij. Dit houdt in dat roken binnenshuis verboden en dat buitenshuis roken toegestaan is. 
 • Het meenemen en gebruiken van geluidsinstallaties is verboden omwille van geluidsoverlast voor omwonenden. 
 • Tijdens het verblijf op de vakantieboerderij geldt een nachtrustperiode tussen 22:00 uur en 08:00 uur. Vanzelfsprekend kunt u ’s avonds op de veranda en in de tuin zitten, maar na 22:00 dient het buiten rustig te zijn in verband met de omgeving. 
 • In en rondom de vakantieboerderij mogen geen open vuren worden gemaakt, zoals kampvuren. Dit houdt ook in dat het aansteken van kaarsen in en rondom de vakantieboerderij verboden is. 
 • Het aansteken van de barbecue is toegestaan zolang dit geschied op het grasveld of op het straatwerk. Dit betekent dat barbecueën op de veranda NIET is toegestaan. 
 • In en rondom de vakantieboerderij is het verboden om vuurwerk af te steken in verband met brandgevaar, (huis)dieren van omwonenden en overlast voor de omwonenden zelf. 
 • In de aanwezige houtkachel mag enkel het hout branden wat door de verhuurder is aangeleverd. Ander hout of andere materialen zoals plastic mogen NIET gebruikt worden om de kachel aan te steken of te laten branden. 
 • Het is niet toegestaan om de weilanden te betreden indien er schapen of koeien lopen. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op de vakantieboerderij. 
 • De huursom is inclusief schoonmaak, bedlinnen, handdoeken en keukendoeken. De kosten hiervan zijn verplicht bij het huren van de vakantieboerderij. 
 • Het verplaatsen van en het meenemen van het interieur naar buiten is verboden. Enkel een gedeelte van de inventaris zoals borden, glazen, pannen en bestek ten behoeve van de maaltijd mogen buiten worden gebruikt. 
 • De mogelijkheid bestaat dat er een enkele keer geluidsoverlast is van het naastgelegen bedrijf, bijvoorbeeld door het laden van werkmaterieel. Eveneens kan het voorkomen dat er een enkele keer koeien in- of opgeladen worden in de nacht. De verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk
  gesteld worden. 
 • De huurder dient voornamelijk aan zijn of haar eigen gedeelte van de vakantieboerderij te blijven. 
 • De woning van de verhuurder is gesitueerd naast de door u gehuurde vakantieboerderij. Bij eventuele vragen en/of calamiteiten staat de verhuurder u graag te woord. 
 • De verhuurder heeft ten allen tijden toegang tot de vakantieboerderij. Alhoewel de verhuurder zich enkel zal begeven in de vakantieboerderij bij calamiteiten en/of ongeregeldheden.

Overmacht

 • Omstandigheden vanaf de verhuurders kant die ervoor kunnen zorgen dat uw overeenkomst niet of gedeeltelijk kan worden nagekomen wordt gezien als overmacht vanaf de verhuurders kant. Omstandigheden van buitenaf zoals brand, stormschade, storingen of andere gebeurtenissen van
  natuurgeweld kunnen ervoor zorgen dat de overeenkomst niet of gedeeltelijk kan worden voldaan. Ook eventuele ernstige schade veroorzaakt door de voorgaande huurder, die uw overeenkomst in de weg staan, wordt gezien als overmacht. De schade dient opgelost te worden voordat de huurder de vakantieboerderij kan betreden. De verhuurder zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen mocht uw verblijf aan De Veenderij geen doorgang kunnen vinden.

Aansprakelijkheid- klachten-schade

 • De huurder en andere gebruikers zijn in de huurperiode van de vakantieboerderij aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan de vakantieboerderij, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Dit geldt niet indien de huurder of andere gebruikers kunnen aantonen dat de schade niet door hun toedoen is aangebracht. Daarom is het belangrijk de vakantieboerderij te controleren bij aankomst om eventuele problemen te voorkomen. 
 • De huurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van eigendommen van de verhuurders in en rondom de vakantieboerderij tijdens het verblijf. 
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door bijvoorbeeld nutsbedrijven en/of door bouwactiviteiten aan wegen in de omgeving van de vakantieboerderij. Dit betekent dat de verhuurder niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het eventueel disfunctioneren van de televisie, internet en wifi door schade buiten diens macht om. 
 • Heeft u een klacht? Dan dient u deze klacht toe te lichten en deze schriftelijk of per mail in te dienen 14 dagen na het verlaten van de vakantieboerderij.

Vertrek en eindschoonmaak

 • Graag bij vertrek de vakantieboerderij bezemschoon opleveren. 
 • De vaatwasser dient geleegd te zijn en/of de vaat dient afgewassen en afgedroogd te zijn. 
 • De bedlinnen dienen verzameld te worden op één centrale plaats. 
 • De etenswaren dienen verwijderd te worden uit de kasten, koelkast en vriezer. 
 • Alle vuilnisbakken dienen geleegd te zijn bij vertrek.  Eventuele breuk en/of schade in en rondom de vakantieboerderij dienen gemeld te worden bij verhuurder. 
 • De sleutel wordt u in bruikleen gegeven en dient na de verblijfsperiode op de vertrekdatum weer ingeleverd te worden bij de verhuurder of de door de verhuurder aangewezen persoon. Eveneens kan de sleutel in het sleutelkastje gedeponeerd worden bij vertrek. 
 • Bij verlies, diefstal of het niet inleveren van de sleutel bij vertrek is de huurder een bedrag verschuldigd van €100. Dit bedrag zal van de borg afgetrokken worden. 
 • Voor het niet op tijd opleveren van de woning bij vertrek zullen er kosten in rekening worden gebracht, die zullen worden verrekend met de borg. Deze kosten bedragen €50 per half uur na de vastgestelde vertrektijd. 
 • De achtergelaten goederen (na de verblijfsperiode) worden tot een maand bewaard door de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen. Het nasturen van achtergelaten eigendommen is een mogelijkheid en zal geschieden op de kosten van de huurder. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen opgestuurd worden. Eveneens geldt hier dat de verhuurder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of het zoek raken van de pakketten.